Mali-veliki hemičar

Prirodno-matematički fakultet organizovao je manifestaciju “Mali-veliki hemičar” sa ciljem približavanja dodatnih sadržaja iz hemije za učenike sedmih i osmih razreda. Na fakultetu su učenici naše škole prošli kroz različite eksperimente koji prate nastavni plan i program, saznali svojstva određenih elemenata kao i mogućnost izolovanja čestica radi daljih analiza. Putem ovih aktivnosti učenici su se bolje upoznali sa hemijom kao jednom od osnovnih prirodnih nauka. Polazna tačka ove manifestacije je usmerena ka temama iz sveta koje nas okružuju i njihovo približavanje učenicima. Verujemo da su učenici uživali u dodatnom upoznavanju sa ovom naukom, kao i da su im jasniji putevi daljeg usmeravanja i zaposlenja kroz departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.  

Naša čula i mi

Kako izgleda jedan čas nenastavne aktivnosti možete pitati učenike drugog razreda koji su u šetnji po Tvrđavi imali zadatak vredan jednog posmatrača prirode ili tajnog agenta. Na ovom zadatku, učenici su uključili svoja čula i zapisali ono što ih okružuje. Posebno su vodili računa da svojim prisustvom ne uznemiravaju prirodu i njihove stanovnike. Na putu su zapazili drveće, biljke, lišće, čuli su vetar i pesmu ptica, glasove drugih ljudi, kao i motornih vozila. Najveći utisak ostavio je miris ručka od komšija, ali to im nije za zameriti jer su bili gladni 😀