ISTRAŽIVANJE SOVA UŠARA U KIKINDI

27.11.2015

Da li ste znali da je Kikinda najveće zimovalište sova ušara na SVETU! To je kao Garmiš-Partenkirhen za sove

Više

KAKO JE NASTALA ZEMLJA I ŽIVOT NA NJOJ

05.11.2015

Zanimljivu biološko-geografsku ukrštenicu smo uspešno rešili, jer nijedno polje nije ostalo prazno. Pokušajte i vi da je rešite.

Više

BIOLOGIJA ILI LIKOVNO?

03.11.2015

Tematska nastava povezuje i organizuje sadržaje u određene tematske celine koje se potom istražuju iz različitih predmeta i sa različitih apekata. Na ovaj način se razvija međusobna komunikacija i saradnja, a učenicima približe apstraktni nastavni sadržaji.

Više

Potrebno vam je više informacija?

Zakažite posetu Ocekujemo vas