Tim

Dragan Tegeltija profesor Matematike

Dragan Tegeltija

Nastavnik matematike
Moja misija je da svakog učenika podstaknem i motivišem da zavoli matematiki i shvati nenu važnost u svetu oko nas. Posvećen sam tome da svaki učenik dostigne svoj puni potencijal dok se oseća osnaženo, poštovano i podržano. Taj posao je izazovan ,ali veoma ispunjavajući . Svaki dan imam priliku da utičem na živote mladih ljudi i budem deo njihovog obrazovnog putovanja. To je nešto sto me motiviše i inspiriše da radim svoj posao sa strašću i posvećenošću. " Matematika je muzika uma, a muzika je matematika osećaja", te je moj hobi i ples! :)