Tim

Jasna Odović Čubrilo, psiholog

Jasna Odović Čubrilo

Psiholog
Rođena u Podgorici, gde je živela do završetka srednje škole. Studije psihologije završava na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde se i edukovala na domasterizaciji u okviru modula klinička psihologija. Svoje iskustvo je izgradila u okviru kliničke prakse u zdravstvenom sistemu. Za sebe kaže da je imala sreću da već oko dvadesetak godina profesionalno i lično raste, sarađuje i „druži“ se sa adolescentima, mladim ljudima i njihovim porodicama, u njima vidi najveći potencijal za psihološki napredak i kvalitetne životne preokrete i odluke. U tome sa istim entuzijazmom i radošću uživa i danas kreirajući sa njima sigurno i podsticajno okruženje.