Tim

Kristina Tabaković

Učiteljica
Kristina je završila osnovne i master studije na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Tokom studiranja bavila se volonterskim radom u Somborskom edukativnom centru, gde je osetila koliko je lepo raditi sa decom iz marginalizovanih grupa, kao i sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u radu. Smatra da nas deca mogu naučiti mnogo i uživa u radu sa njima. Njen rad se zasniva na individulanom pristupu svakom učeniku, njegovim potrebama, mogućnostima i interesovanjima. Pušta ih da istražuju, dolaze sami do rešenja i uči ih da budu samostalniji i odgovorniji. Trudi se da svaki čas prođe u smehu i zahvalna je na svim emocijama koje dobija kao povratnu informaciju od učenika.