Tim

Ljubica Gavrilović Nastavnica TIT

Ljubica Gavrilović

Nastavnica TIT
Diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka, sa Pedagoškim kompetencijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dugo radila u građevinskom preduzeću i bila na gotovo svim krovovima Novog Sada. Ljubav prema radu sa decom je dovela u školu gde deli svoja iskustva sa njima. Celoživotno znanje stičemo zajedno i učimo iz iskustva na praktične načine.