Tim

Učitelj Milan Dimić

Milan Dimić

Učitelj
Učitelj Milan je u Somboru završio Srednju tehničku školu i Pedagoški fakultet. Diplomirao je 2014. godine, a master rad iz oblasti Fizičke kulture odbranio 2015. Filozofija umerenosti i balansiranja vode ga ka životnim ciljevima. Zdrav i vedar duh održava čitanjem, fizičkom aktivnošću i zdravom ishranom. Vaspitan u duhu istinskih životnih vrednosti, na decu želi da prenese iste.