MATEMATIČKA SEKCIJA

Matematička sekcija ima za cilj popularizaciju matematike. Na ovoj sekciji učenici se druže sa matematikom na interesantan i kreativan način.
Inspiriše nadarene učenike pri rešavanju zanimljivih zadataka, a razvija i takmičarski duh.
Razvija pažnju, koncentraciju i logičko rasuđivanje rešavanjem matematičkih zadataka koji su primenljivi u svakodnevnom životu.

Sekciju vode: Darinka Gerić i Marinela Petrašku.

 

Matematička sekcija

Razvija pažnju, koncentraciju i logičko rasuđivanje rešavanjem matematičkih zadataka koji su primenljivi u svakodnevnom životu.

Potrebno vam je više informacija?

Zakažite posetu Ocekujemo vas