Dokumentacija škole

UPISOM U OSNOVNU ŠKOLU „TVRĐAVA“ OBEZBEĐEN JE:

testiranje-za-upis

Osnovna škola „Tvrđava“ obezbeđena je video nadzorom. Vrata škole su zaključana, a učenici mogu pronaći unutar škole sve ono što im je potrebno u toku dana.

Dokumenta potrebna za upis:

Radno vreme škole: 8-16:30h

Vreme Aktivnost
8.00 – 8.50 I čas
8.50 – 9.05 Doručak
9.05 – 9.55 II čas
9.55 – 10.00 Odmor
10.00 – 10.50 III čas
10.50 – 11.05 Odmor
11.05 – 11.55 IV čas
12.00 – 13.00 Ručak
13.00 – 14.00 Slobodno vreme / utvrđivanje gradiva
14.00 – 14.50 Radionice / V čas
14.50 – 15.00 Užina
15.00 – 16.30 Jezički klub

Čas POŠ Tvrđava

Jedan školski čas u Osnovnoj školi „Tvrđava“ traje 50 minuta i sastoji se od tri dela: 10 minuta ponavljanje gradiva od prošlog časa 25 minuta učenje novog gradiva 15 minuta utvrđivanje novog gradiva

PROGRAM RADA

Nastava će se u školi realizovati po nastavnim planovima i programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o osnovnoj školi. Plan i program će biti realizovani na način koji omogućava deci da budu kreatori nastave, aktivni učesnici i inicijatori, a učitelji i nastavnici – vodiči kroz vaspitno-obrazovni proces.

Kroz naš rad podstičemo logičko zaključivanje, apstraktno mišljenje, razvoj intelektualnih sposobnosti i kreativni pristup učenju i sticanju novih znanja.

Kooperativna , aktivna i diferencirana nastava

Program u našoj školi biće realizovan tako da deca, kroz NTC sistem učenja i AKTIVNU NASTAVU:

DOKUMENTACIJA

PRAVILNIK O VASPITNO DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA

PROGRAM ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE , NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ŠKOLI

POSLOVNIK UČENIČKI PARLAMENT

POŠ TVRĐAVA STATUT

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA

POSLOVNIK O MERAMA BEZBEDNOSTI UČENIKA

OPŠTI AKT O BEZBEDNOSTI DECE I UČENIKA

IZVEŠTAJ GPR 2022-23.

GODIŠNJI PLAN 2023-24.

IZABRANI UDŽBENICI

RASPORED PISMENIH PROVERA DUŽIH OD 15 MINUTA

Lice imenovano za zaštitu podataka o ličnosti:

Sonja Atlas Ćulibrk, 069/797080, info@tvrdjava.edu.rs