Sekcije

Deca na likovnoj sekciji

Likovna Sekcija

Deca na likovnoj sekciji

Likovna Sekcija

Likovna sekcija je osmišljena tako da se kroz razvoj kreativnog potencijala i sticanje znanja iz oblasti likovne kulture razviju i...

Dete ispred table čita

Istorijska Sekcija

Dete ispred table čita

Istorijska Sekcija

Namenjena učenicima nižih razreda Na prvim terminima sekcije učenici će učiti o grčkoj rimskoj egipatskoj i slovenskoj mitologiji Zatim je...

Crtanje pecurki na sekciji

Istraživači Prirode

Crtanje pecurki na sekciji

Istraživači Prirode

Kroz eksperimentalan istraživački rad učenici prvog i drugog razreda se upoznaju sa prirodom i pojavama u njoj

...

Historish sekcija

Historish

Historish sekcija

Historish

Sekcija namenjena učenicima četvrtog razreda Na ovoj sekciji učenici se bliže upoznaju sa mitovima i legendama sa prostora Velike Britanije...

Uz pratnju klavira ritmičkih instrumenata ili uz matricu učenici nižih razreda na horu pevaju dečije pesme zabavne pesme numere iz...

Dramska Sekcija

Dramska Sekcija

Razvijanje komunikacijskih fizičkih i socijalnih veština kroz dramu i pozorište Pozitivno utiče na

...

VESTI I DEŠAVANJA