O školi

PROGRAM JE ODOBREN OD MINISTARSTVA PROSVETE

Nova verifikovana privatna osnovna škola „TVRĐAVA“ deci pruža podsticajno okruženje za napredovanje i rad. U OŠ „TVRĐAVA“ program se realizuje prema propisima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali na način koji omogućava deci da budu kreatori nastave, aktivni učesnici i inicijatori, a učitelji i nastavnici vodiči kroz vaspitno-obrazovni proces.

Kroz naš rad podstičemo logičko zaključivanje, apstraktno mišljenje, razvoj intelektualnih sposobnosti i kreativni pristup učenju i sticanju novih znanja.
škola

NAŠA MISIJA - PRIMENJIVO ZNANJE

Misija OŠ „TVRĐAVA“ je da deca znaju da primene znanje koje steknu u našoj školi, u daljem obrazovanju i životu; da razviju toleranciju i poštovanje različitosti kod ljudi, kao i empatiju i samopoštovanje.  NEGUJEMO INDIVIDUALNOST

Vizija: negujemo individualnost dece i odraslih, kvalitetne ljudske vrednosti (iskrenost, otvorenost, samostalnost, slobodu govora, samopoštovanje, radne navike, prijateljstvo, vedrinu, kreativnost), želju za životom i radost življenja.  

KAKO JE TO ZAMIŠLJENO

Program propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u našoj školi je realizovan tako da deca, u modernom i kreativno dizajniranom prostoru:

  • nauče da uče, nauče zašto uče i kako da to znanje primene u životu i radu,
  • istražuju, eksperimentišu i saznaju na zanimljive načine
  • kroz metode AKTIVNE NASTAVE budu kreatori nastave, a ne puki posmatrači,
  • sa osmehom dolaze u školu i sa osmehom odlaze kući;

ŠTA MI ŽELIMO

  • Praćenjem psiho–fizičkog razvoja svakog učenika omogućimo najkvalitetniju uslugu za svakog i podstaknemo ih da daju svoj maksimum u toku obrazovnog procesa.
  • Pripremimo svakog učenika za dalje obrazovanje koje on želi i bira za sopstvenu budućnost.
  • Intezivno učenje stranih jezika i njihova primenjivost u praksi (engleski, nemački i francuski), pomognu u širenju vidika vezanih za školovanje i život uopšte i doprinesu što većoj otvorenosti ka internacionalnim sistemima školovanja.
  • Stručni kadar koji radi u našoj školi bude samosvestan i želi da se razvija i napreduje, kako bi bili u mogućnosti da pariraju razvoju tehnologije, nauke i sistemima učenja.

LOKACIJA

Petrovaradinska tvrđava, poznata još kao i Gibraltar na Dunavu nalazi se na desnoj obali Dunava kod Novog Sada. Građena je u periodu od 1692. do 1780. godine, a njen idejni tvorac je bio markiz Sebastijan Voban. Nastala je u vreme austrijskih vladara Leopolda I, Josifa I, Karla VI, Marije Terezije i Josifa II. Na Petrovaradinskoj tvrđavi od 1702. godine bio je smešten kapetanat Podunavske vojne granice (autor slike ispod Gojko Galić).

Na latinskom jeziku petra znači stena, var je na mađarskom grad, dok bi na turskom din bilo vera. Spajanjem tih reči dobija se ime Petrovaradin, što u doslovnom tumačenju našeg naroda znači da je to grad na steni čvrst kao vera.

petrovaradinska tvrdjava

Tvrđava stoji na serpetinsko dioritskoj steni koja ima dominantan geografski i strateški položaj na ovim prostorima, te su se zbog toga za nju kroz vekove otimali mnogi narodi.

ISTORIJAT I ZNAČAJ

Tvrđava stoji na serpetinsko dioritskoj steni koja ima dominantan geografski i strateški položaj na ovim prostorima, te su se zbog toga za nju kroz vekove otimali mnogi narodi. Ovde ima tragova naseljavanja još iz starijeg kamenog doba, a kasnije su se smenjivali Kelti, Rimljani, Huni, Avari, Vizantijci, Mađari, Srbi i Turci koje su 1687. godine isterali Austrijanci, i 5 godina kasnije započeli gradnju sadašnje tvrđave.

Za gradnju Tvrđave veoma je zaslužan italijanski grof Alojzije Ferdinando Luiđi Marsili, inžinjerski pukovnik austrijske vojske. Tvrđava je počela da se gradi po Vobanovom sistemu, čija je osnova imala više naglašenih delova. Na Gornjoj tvrđavi bio je najpre oblikovan jugozapadni istureni ugao, takozvani Leopoldov bastion. Do tridesetih godina 18. veka završeni su pored Leopoldovog i bastioni: Inoćenti, Josif, Ludvig i Terezije sa pratećim objektima, kao i Mostobran – Bruckenschantze na levoj obali Dunava, i malo ostrvsko utvrđenje – Inselschantze.

Sredinom 18. veka započela je i poslednja faza izgradnje objekata u kompleksu Tvrđave. U okviru Gornje tvrđave zidaju se glavne zgrade: Duga kasarna, Jednostavna kasarna, Topovnjača (Arsenal, kasnije nazvan Mamula), izgrađen je vodovod, a na bastionu Ludvig i kula sa velikim satom. Objekti izgrađeni u ovom periodu su najprepoznatljivije turističke atrakcije Tvrđave.

Etapno, sa kraćim i dužim prekidima, Tvrđava je građena preko 90 godina, pri čemu je korištena brojna radna snaga.Petrovaradinsku tvrđavu su kroz njenu istoriju posećivale brojne istorijske ličnosti. Od onih koji se svojom ulogom u istoriji ističu trebalo bi pomenuti austrijskog cara Franju Josifa, prvog jugoslovenskog kralja Aleksandara Karađorđevića, vođu Prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića. Još jedan posetilac Petrovaradinske tvrđave, u periodu Prvog svetskog rata, je bio i Josip Broz Tito, ali je na tvrđavi on bio u zatvoru.

ZEMLJA ČUDA

Predškolska ustanova treba, pre svega, da služi deci – ne porodici i ne školi- nego prvenstveno deci i njihovim osnovnim potrebama. To je možda najbolji razlog zašto da izaberete ZEMLJU ČUDA.

Mi vodimo računa koja su interesovanja i potrebe dece koja borave kod nas. Pristupamo svakom detetu individualno, jer svako od nas je individua za sebe i ima svoj tempo, način i put razvoja.

Vrtić zemlja čuda

Kod nas svako dete ima priliku da bude ono što jeste i da se razvija u tom smeru. Svako, i deca i odrasli, mogu da izraze svoje misli, osećanja, želje i potrebe i da pri tom budu poštovani i uvažavani.

VESTI I DEŠAVANJA