STEM

Šta je STEM? 🕵️‍♀️

STEM je skraćenica od Science/Nauka, Technology/Tehnologija, Engineering/Inženjerstvo i Mathematics/Matematika.
 

Primena STEM metoda u obrazovanju 👩‍🏫

Primena STEM metoda omogućuje interdisciplinaran pristup učenju i jedinstveno povezivanje znanja iz hemije, fizike, biologije, matematike i dr. Takođe, razvija kritičko mišljenje jer podstiče decu da analiziraju informacije i upoređuju ih, da povezuju pojmove i kreativno razmišalju.
Edukativne radionice za učenike od 14-16 godina
 

🧪MaLi NaUCNiK⚗️

omogućuju učenicama

✔️da se naukom bave putem eksperimenta
✔️da primenjuju sva stečena znanja iz biologije, fizike i hemije i da ih produbljuju
✔️da istražuju, postavljaju hipoteze i dokazuju ih
✔️da budu inicijatori i realizatori istraživanja

VESTI I DEŠAVANJA