Preporuke za roditelje

PRIPREME ZA POLAGANJE MALE MATURE

AKTIVNO SLUŠANJE U RAZGOVORU SA DECOM

PRIPREME ZA POLAGANJE MALE MATURE

AKTIVNO SLUŠANJE U RAZGOVORU SA DECOM

Ako „izguglamo“ pojam komunikacija naći ćemo da potiče od latinske reči communicare, što znači saopštiti, razgovarati. A da li ste...

ŠTA IZABRANI SPORT ZNAČI ZA DECU

ŠTA IZABRANI SPORT ZNAČI ZA DECU

ŠTA IZABRANI SPORT ZNAČI ZA DECU

ŠTA IZABRANI SPORT ZNAČI ZA DECU

Sport je, bez ikakve sumnje, jedna od najplemenitijih i najčistijih formi u kojima ljudi širom sveta učestvuju. Kako bi deca...

NOVI SISTEMI UČENJA

POLAZAK DETETA U ŠKOLU

NOVI SISTEMI UČENJA

POLAZAK DETETA U ŠKOLU

Često se kaže da je polazak u školu jedna od najznačajnijih prekretnica u životu deteta. A šta je u tome,...

VESTI I DEŠAVANJA