Dramska Sekcija

Razvijanje komunikacijskih, fizičkih i socijalnih veština kroz dramu i pozorište.

Pozitivno utiče na:

  • empatiju
  • samopouzdanje
  • kreativnost
  • pažnju
  • koncentraciju
  • artikulacija glasa i tela