Historish

Sekcija namenjena učenicima četvrtog razreda. Na ovoj sekciji učenici se bliže upoznaju sa mitovima i legendama sa prostora Velike Britanije i SAD, kao i sa najvažnijim događajma i ličnostima ove dve zemlje.

Historish sekcija