Hor

Uz pratnju klavira, ritmičkih instrumenata ili uz matricu učenici nižih razreda na horu pevaju dečije pesme, zabavne pesme, numere iz crtanih filmova, izabrane narodne pesme i drugo. Pored pevanja, učimo kako se pravilno diše, šta znači lepo i izražajno pevanje i biramo solistu koji će neke pesme pevati sam uz pratnju hora.

Sa starijim razredima formirana je pevačka grupa gde će se pevati uglavnom zabavna, domaća i strana muzika uz pratnju klavira ili kao karaoke.

Hor Sekcija