Likovna Sekcija

Likovna sekcija je osmišljena tako da se kroz razvoj kreativnog potencijala i sticanje znanja iz oblasti likovne kulture razviju i sposobnosti izražavanja kroz slikarske, crtačke, vajarske i grafičke tehnike. Najbolji radovi uzeće učešće na konkursima i izložbama. Učenici će se u okviru sekcije upoznati i sa umetničkim nasleđem kroz posete galerijama i muzejima.