Radovi učenika

MAGNA CARTA LIBETATUM

Naš šestak A.J. je napravio animaciju  u kojoj je predstavio svoje viđenje Magna Carta Libertatum ili Velike povelje slobode donete u Engleskoj 1215. godine

VESTI I DEŠAVANJA