VIŠE

Sa učenicima smo posetili ostrvo Šolta kao drugu mobilnost u okviru Erazmus+ KA2 projekta “Putevima antičkih civilizacija”. Pored radionica koje su održane u školi “Grohote” obišli smo Zadar, Salonu i Split.