Preporuke roditeljima

Učionica sa učenicima upis

ZAŠTO JE NTC DOBAR ZA MOJE DETE

Učionica sa učenicima upis

ZAŠTO JE NTC DOBAR ZA MOJE DETE

NTC je specijalizovani program nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja ŠTA JE NTC SISTEM...

NTC je specijalizovani program nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja.

ŠTA JE NTC SISTEM UČENJA
U NTC programu se uči nizom tehnika, kako naučiti gradivo na jedan drugačiji, interesantniji način koji više liči na igru. Ovakav sistem pomaže deci da školu shvate kao vid zabave, jer učenje je igra.

Od 10 najtraženijih zanimanja danas, čak 6 nije postojalo pre 8 godina, što znači da mi spremamo decu za zanimanja koja još ne postoje.

Očigledno da cilj obrazovanja mora da bude razvoj funkcionalnog znanja i sposobnost povezivanja. NTC program razvija sposobnost razmišljanja i povezivanja kroz rešavanje (konvergentno mišljenje) i sastavljanje (divergentno mišljenje) zagonetnih priča i pitanja.

ŠTA SE DOBIJA TIME
Pozitivne karakteristike NTC sistema učenja su: trajnost naučenog, brzina razmišljanja i zaključivanja, brzina usvajanja nastavnog sadržaja, motivacija za rad i činjenica da se učenici uključuju u nastavni proces i uče sa razumevanjem. Zbog toga, ova metoda učenja zauzima značajno mesto u radu OŠ „Tvrđava“.

KAKO TO IZGLEDA U PRAKSI

NTC – Pesma u slikama “Ja sam čudo video”Pesmice učimo kroz vizualizaciju strofa, što omogućava da učenici brže i lakše nauče zadato. Stvaranje sopstvenih asocijativnih slika utiče na trajnost naučenog. (Na slici desno: NTC pesma u slikama “Ja sam čudo video”)

Smišljajući neobične priče, deca razvijaju pismeno izražavanje, bogate rečnik i povezuju naučeno. Učenici vole kada čas započinjemo zagonetnim pitanjima. To ih zabavlja, oslobađa i motiviše da se uključe u sam proces učenja.

Primer zagonetnog pitanja:

Bocke stoje žarko kožu boje! (JEŽ )
Šta je to što može da stane u šaku i dok je tih dimenzija uvek se nosi u torbi? (Beba kengur)
Šta je zajedničko za dno mora i vrh neba? (Zvezde)

Osnovne matematičke pojmove usvajaju primenjujući znanje iz učionice u kuhinji (merenje, kuvanje, razlomci), parku (površina, odnos veličina, razmera itd) i na pijaci (računske operacije).

AKTIVNO UČENJE
U našoj školi đaci uče kroz igru i pažljivo organizovane i osmišljene aktivnosti. Sticanje znanja i veština moraju rezultirati promenom stanja svesti, odnosno stvaranjem novih sinapsi kao rezultat doživljenog iskustva. Decu podstičemo na mentalnu aktivnost interpretacije (aktivno učenje), odnosno kritičko mišljenje, a ne registrovanje informacija bez primene (pasivno učenje).

VESTI I DEŠAVANJA