Zanimljivosti

MUZIKA JE PUT DO SREĆE

MUZIKA JE PUT DO SREĆE

MUZIKA JE PUT DO SREĆE

MUZIKA JE PUT DO SREĆE

Učenici V razreda vežbaju sviranje poznate “Uspavanke” Johanesa Bramsa na muzičkim cevima.

Svaka cev daje jedan ton, crvena je najduža i svira DO, narandžasta je nešto kraća i svira RE, žuta je još kraća i svira MI…. Što je cev duža to je ton dublji. Sve cevi zajedno sviraju C-dur lestvicu.

VESTI I DEŠAVANJA