Tim

Tamara Tomić, nastavnica muzičke kulture

Tamara Tomić

Nastavnica muzičke kulture
Diplomirala je na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu na odseku opšta muzička padagogija. Lepota ove umetnosti, ljubav prema deci i želja za daljim prenošenjem znanja opredelili su je za rad sa decom. Pored muzike, njena druga ljubav je planinarenje kojim se bavi 15 godina. Pomaže joj da spozna sebe i svoje mogućnosti, a deci predoči da je uz trud i rad sve moguće. Slobodno vreme često provodi u prirodi koja joj je inspiracija za nova druženja sa učenicima. "Da želim da se bavim muzikom shvatila sam u VI razredu osnovne škole, ali sam prvobitno želela da se bavim dirigovanjem. Splet okolnosti doveo je do toga da sam upisala opštu muzičku pedagogiju i počela da držim private časove. Čim sam održala prvi čas, shvatila sam koliko u tome uživam i koliko me ispunjava kada nekome mogu da pomognem i nečemu ga naučim." Jedan poznati violončelista je rekao „Kada me pitaju čemu učim svoje učenike, odgovaram: da iskreno vole muziku“. Tamara misli da je to suština predmeta koji predaje.