Vesti

Projekat "malci prirodnjaci"

PROJEKAT: MALCI PRIRODNJACI

Projekat "malci prirodnjaci"

PROJEKAT: MALCI PRIRODNJACI

Tokom projekta „Malci prirodnjaci“ učenici su imali priliku da samostalno istražuju o oblicima reljefa, o svemu što im može pomoći da se orijentišu u naselju i prostoru, uopšteno o kretanju i o tome šta sve utiče na kretanje, a da o tome zaključuju na osnovu očiglednih primera.

Učenici su naučili da naprave svoj kompas (od tegle sa vodom, plute i igle) i samostalno uz pomoć tog kompasa odrede strane sveta. Imali su priliku da svoje znanje o reljefu primene praveći maketu, na kojoj je predstavljen reljef njihove okoline, i da uz to primene svoje znanje
iz srpskog jezika vezano za vrste rečenica.

Upoznali su se i sa kartom reljefa Srbije i naučili da na njoj odrede strane sveta i prepoznaju oblike reljefa.

Projekat je završen prezentovanjem produkata projekta drugim učeicima škole. Cilj ovog dela projekta je bio da učenici drugog razreda reprodukuju svoje znanje naučeno iz pomenutih oblasti, da se učenici prvog razreda upoznaju sa gradivom koje će tek obrađivati i da se
učenici starijih razreda podsete onoga što su učili.


Projekat malci
Projekat malci 2

Primer projekat
Projekat "malci prirodnjaci" natpis

Projekat malci 11
Projekat poš

Projekat "malci prirodnjaci" vulkan

VESTI I DEŠAVANJA