Preporuke roditeljima

Deca

KAKO POMOĆI ADOLESCENTU DA BUDE ŠTO PRIPREMLJENIJI ZA POLAGANJE MALE MATURE?

Deca

KAKO POMOĆI ADOLESCENTU DA BUDE ŠTO PRIPREMLJENIJI ZA POLAGANJE MALE MATURE?

Sam proces pripremanja za malu maturu zapravo je počeo mnogo ranije tj onog momenta kada je dete krenulo u školu...

Sam proces pripremanja za malu maturu zapravo je počeo mnogo ranije, tj. onog momenta kada je dete krenulo u školu, prolazeći kroz različite faze učenja i provere znanja. Dok, konkretno od šestog razreda, a i pre toga imali smo zadatak da prenesemo svest o važnosti i bodovanju završnog uspeha (poslednja tri razreda), da bi smo se adolescent uspešno kandidovao za željenu školu. Sada je važno da detetu date informacije na koje vrste pomoći i podrške može da računa i na koji način mu možete to obezbediti. Pored priprema koje su obavezne u svakoj školi, možete organizovati dodatnu nastavu za dete, samo ako mu je potrebna pomoć i ako pristaje na taj vid pomoći. Takođe, veoma su korisni različiti servisi kao što je portal www.mala-matura.com ili www.ok-matematika.com . Ovi portali mogu biti od koristi vašem adolescentu, olakšati mu pripremu male mature, gde će u rasterećenoj atmosferi, od kuće kontinuirano raditi testove kakvi ga očekuju na završnom ispitu, a samim tim i svakodnevno pratiti svoj proces učenja i nivo usvojenog znanja. To će u velikoj meri dočarati kakvi ga ispitni zadaci očekuju, što će mu pomoći da se oseća sigurnije u vezi sa završnim ispitom. Na sajtu www.mala-matura.com vaše dete i vi možete pratiti sve aktuelne informacije vezane za malu maturu.


Rekli smo da većina adolescenta nema razvijene strategije da planira unapred korak po korak. Vi ste tu da ga usmerite ali ne tako što će te mu dati plan i raspored koji ste vi „zacrtali“ za njega. Učestvujte u pravljenju dnevnog, nedeljnog i mesečnog plana pripreme za završni ispit, ali prethodno procenite da je detetu to potrebno.U pravljenju plana dajte mu prostor da vodi, a vi ga usmeravajte. Tako će imati doživljaj vlastite sposobnosti i samostalnosti.


Jedna od neminovnijih tema sa kojom se surećete i vi i dete jeste trema, blokada, zastoj na samom ispitu. O tremi razgovarajte kada je to potreba deteta, a ne vaša potreba s ciljem da umirite sebe. Preterano razgovaranje o tremi, može stvoriti uslove koji pogoduju još većem stvaranju treme kod deteta. Mnogo korisnije je da primećujete detetov napredak, dajući mu ohrabrujuće komentare o tome šta je sve konkretno do sada uspelo, upravo to će mu stvoriti doživljaj sigurnosti. I zapamtite ukoliko uvek, kakve god da su prepreke verujete u pozitivan ishod i normalizujte detetove teškoće govoreći mu da će uz sve izazove i pripreme na kraju sve biti Ok, dete će lakše istrajati na ovom dugačkom i iscrpljujućem zadatku.

VESTI I DEŠAVANJA