Preporuke roditeljima

FORMIRAMO ŠESTI RAZRED

POMOZITE DETETU U ODABIRU SREDNJE ŠKOLE

FORMIRAMO ŠESTI RAZRED

POMOZITE DETETU U ODABIRU SREDNJE ŠKOLE

Da se podsetimo vašem adolescentu je sada važno da ga saslušate uvažite njegovo mišljenje ali upamtite da to nikako ne...

Da se podsetimo, vašem adolescentu je sada važno da ga saslušate, uvažite njegovo mišljenje, ali upamtite da to nikako ne znači da ste se i složili. Najveći test za vas će biti da uvažite razmišljanje adolescanta baš onda kada vam je jasno da u logici razmišljanja nešto ne štima i da upravo “to“ nikako niste želeli da čujete. Za njih je to velika dozvola za odrastanje. Tek kada svoje ideje sa vama podele bez osude, vaših direktnih predloga, tek tada ste uspeli da stvorite pogodnu klimu da adolescent počne da razmatra, preispituje svoje razmišljanje i stavove. U tom trenutku vi stupate na scenu, infomišući ih, a samim tim ih usmeravata i pomažete u izboru škole. Svako dete drugačije razmišlja i doživljava sebe, od toga da nema ideju šta i kuda dalje, do toga da ih istovremeno više škola privlači, do toga da su već u svojo glavi „odlučili“ bilo da je u pitanju škola koja odgovara ili ne odgovara njihovim dosadašnjim interesovanjima, afinitetima, motivaciji, radnim navikama, osobinama ličnosti i na kraju dosadašnjim bodovima iz škole koji ih kandiduju sa većim ili manjim šansam za određene škole. Često se dešava da zbog velike opterećenosti u završnom razredu, budu neodlučni na šta imaju pravo, ili jednostavno nemaju ideju šta bi dalje. Ukoliko to prepoznate i kod vašeg deteta, nikako ne poistovećujete to sa nezainteresovanošću jer bi ste na taj način „zakačili“ vašem detetu „etiketu“ nekoga ko je nezainteresovan i nemotivisan za vlastiti život. Opet ga uputite na rešenja. Opet da ponovimo, vi ste tu da informišete, usmerite, date sugestiju, podržite, a na detetu Mora biti konačna odluka. Kada to uradite vi ste mu dali dozvolu na izbor, mišljenje, jednostavno vi ste ga ohrabrili u odrastanju. Čak ako i pored toga dete ostaje neodlučno onda ga uputite na stručne službe ili lica koja se bave profesionalnom orjentacijom.


ŠTA JE TO PROFESIONALNA ORIJENTACIJA, GDE SE RADI I KO JE RADI?


Profesionalna orijentacija je proces rada sa psihologom, koji pomaže kada su prisutne dileme i teškoće pred budućim izborom srednje škole, fakulteta ili zanimanja. Podrazumeva razgovor sa psihologom o adolescentovim željama, očekivanjima, motivima, interesovanjima, radnim navikama, dilemama i preferencijama.U procesu i postupku profesionalne orjentacije podrazumevana je i psihološka procena adolescentovih osobina ličnosti, intelektualnih potencijala, afiniteta i interesovanja. I na kraju prilikom sumiranja i tumačenja rezultata psihološke procene adolescent za kratko vreme dobija puno kvalitativnih informacija koje će ga odvesti korak bliže i jasnije ka ispravnoj odluci o izboru škole. Nakon profesionalne orijentacije adolescent dobija i konkretne informacije; koje profesionalne zadatke bi mogao uspešno da izvršava, da li ima afinitete i sklonosti za određenu željenu školu, kakve su njegove osobine ličnosti i koliko pogoduju ili ne pogoduju u odnosu na određeni izbor, da li je adekvatno motivisan i da li ima izgrađene radne navike neophodne za uspešno savladavanje određene škole, koje su alternative pored željene škole, da li ga privlače statična ili dinamična zanimanja, da li može da odgovori na zadatke koji potrazumevaju dugoročniji trud ili angažman ili se lakše nosi sa kraćim, vremenski ograničenim projektima. Profesionalna orijentacija se radi u nekim osnovnim školama, zatim u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i psihološkim savetovalištima u okviru Doma zdravlja, rade je psiholozi.


I konačno, nakon izbora srednje škole predstoji upis, koji je takođe neophodan i čini završni deo ove faze. Uključuje puku administraciju i pripremanje potrebne dokumentacije. Ovo je deo posla koji vi možete direktno da preuzmete i olakšate adolescentu. U dokumentaciju potrebnu za upis spada: izvod iz matične knjige rođenih, popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole, lekarsko uverenje za upis u srednju školu, diplome kao dokazi o osvojenim nagradama.

„Čovek mora da postane ono što može da postane. On to može i samo je to moguće i potrebno da bude.“ A. Maslov

VESTI I DEŠAVANJA