Letopis

Mind up

Na času engleskog jezika, tokom obnavljanja vokabulara vezanog za voće, učenici prvog razreda imali su aktivnost usklađenu sa MindUP programom koji naša škola koristi. Učenici su zavezanih očiju iz vreće izvlačili voće. Zadatak im je bio da pomoću čula mirisa i dodira prepoznaju koje je voće u pitanju i da ga imenuju na engleskom jeziku. Učenici su ovom aktivnošću osvestili svoja čula, obnovili naučene reči, razdragano čekali svoj red za izvlačenje, i uživali.

Vršnjačka edukacija

Naša učenica Ana je u toku prolećnog raspusta posetila Rim. Pošto učenici V razreda uče o antičkom Rimu, ovo je bila odlična prilika da se Ana stavi u ulogu nastavnika i turističkog vodiča i da svojim drugarima prenese svoje utiske o ovom prelepom gradu.

Muzičko i matematika

Na času muzičke kulture u 6.razredu ponavljalo se gradivo iz oblasti ritma ali preko matematičkih radnji. Zadatak je bio da preko zadatih ritmičkih trajanja i računskih operacija koje su rešavali preko zadate tablice, reše 7 zadataka i rezultate napišu na papir. Zatim su dobijene rezultate zamenili slovima. Rezultati su nakon toga pretvoreni u proste brojeve koji su postali stupnjevi u d-mol lestvici. U linijskom sistemu smo zapisali note prema stupnjevima i dobili kako zvuči ime naše škole. Učenici su do kraja časa imali zadatak da smisle kratke melodije na osnovu ovog motiva.

Učenička debata

Debata “Vuk Branković- izdajnik ili ne?”, u VI razredu. Đaci su se pripremali dva časa, koristili knjige i internet i zaista se uneli u svoje uloge branilaca i tužitelja.

Ponavljanje uz muzičke domine

Učenici VI razreda su bili podeljeni u dve grupe. Kako je svaka grupa složila svoje domine, zadatak je bio da smisle još jednu, zajedničku, dominu koja će da ih spoji. Uz malo više truda pronašli smo rešenje i uz to se lepo zabavili na času.

Bojenje odeće

Biologija i istorija 🤨 Spojili smo biologiju i istoriju u temi “Bojenje odeće kod starih Rimljana”. Tako su petaci imali priliku da vide lišajeve koje su Rimljani koristili za bojenje i da čuju brojne zanimljivosti na ovu temu.

Predavanje profesora Šarkića

Priprema za završni ispit je retko kad zabavna. Zato smo mi pokušali da obnovimo gradivo iz književnosti kroz timski rad na zabavan način. Zadatak je bio povezati pisce sa delima koje su napisali. Procenite sami da li smo u tome uspeli.

Priprema za malu maturu

Priprema za završni ispit je retko kad zabavna. Zato smo mi pokušali da obnovimo gradivo iz književnosti kroz timski rad na zabavan način. Zadatak je bio povezati pisce sa delima koje su napisali. Procenite sami da li smo u tome uspeli.Priprema za završni ispit je retko kad zabavna. Zato smo mi pokušali da obnovimo gradivo iz književnosti kroz timski rad na zabavan način. Zadatak je bio povezati pisce sa delima koje su napisali. Procenite sami da li smo u tome uspeli.

Upoznajte porodicu Becker!

U okviru projekta “Moja porodica” učenici V razreda uskočili su u uloge nemačke porodice. Kroz raznovrsne, kreativne aktivnosti kao što su osmišljavanje i pisanje teksta, snimanje i montiranje video materijala i pravljenje porodičnog stabla, učenici su na interesantan način savladali predviđeno gradivo.

Muzičko i srpski

U petom razredu održan je zajednički čas muzičke kulture i srpskog jezika. Kroz kompoziciju “Slike sa izložbe” M. Musorgskog urađena je i gramatika srpskog jezika. Uz kompoziciju i sliku “Bidlo” đaci su se upoznali sa arhaizmima i rečima stranog porekla.Preko slušanja sledeće slike – kompozicije “Igra pilića u ljusci”, na osnovu kratkih priča, učenici su se upoznali sa deminutivima i njihovim značenjem. Na kraju, učenici su na osnovu muzike i ponuđenih ličnosti pogađali naziv sledeće slike sa izložbe (“Baba Jaga”) a onda su uradili augmentative i njihova značenja. Uz lepu muziku, prijatnu atmosferu i dinamičan rad petaci su imali još jedan zanimljiv čas.

Izrada didaktičkog materijala

Našoj kreativnosti nema kraja… Na času nemačkog jezika, učenici šestog razreda dobili su zadatak da uz pomoć različitih materijala predstave sebe. Njihovi ideje prevazilaze očekivano, pa su tako nastali razni didaktički materijali koji će poslužiti i budućim generacijama.

Čitalići

Naš trećak Teodor je na Republičkom takmičenju iz Čitalića, 28.5. u Mačkatu, osvojio šesto mesto. Ponosni smo na njega!

Takmičenje u starim sportskim disciplinima naših predaka na “Dečjem višeboju” u Apatinu, održano je 30.5. Sjajno smo se zabavili, a i osvojili smo mnogo medalja. U disciplini: PREVLAČENJE ŠTAPA Lara I mesto u kategoriji 1. razreda i Eli III mesto u kategoriji 2. razreda BACANJE KAMENA S RAMENA Vanja II mesto u kategoriji 2. razreda SKOK U VIS IZ MESTA Ema I mesto u kategoriji 1. razreda i Nika III mesto u kategoriji 3. razreda TRČANJE PO BRVNU Dušan III mesto u kategoriji 4. razreda i Nađa III mesto u kategoriji 3. razreda EKIPNO NADVLAČENJE ŠTAPA ekipa Belouške (II i III razred), III mesto Čestitamo našim učenicima!!!

VESTI I DEŠAVANJA