Letopis

NOVEMBAR

NOVEMBAR

Na izbornom predmetu ruka u testu pravili smo plastelin.

Tematska nastava:

Tematska nastava: biologija i likovno. Ne morate gledati pod mikroskopom da biste videli kako izgledaju ćelije plute, bakterijska, biljna ili životinjska ćelija, dovoljno je da pogledate likovne radove naših petaka. Crtajući ćelije plute tehnikom zgrafito, učenici su utvrdili linije različitih vrednosti, strukture i konture, ali i predstavili prve ćelije pogledane pod mikroskopom. Oblikovanjem plastelina prikazali su i utvrdili građu bakterijske, biljne i životinjske ćelije. Pogledajte rezultate još jednog uspešnog zajedničkog časa likovnog i biologije.

“Our pets”

U okviru projekta “Our pets”, koji su realizovali učenici trećeg razreda sa nastavnicom engleskog jezika, organizovan je Dan kućnih ljubimaca. Druženje je proteklo u veseloj atmosferi, dvorište se orilo od smeha, a stvorena su neka nova prijateljstva, kako među decom, tako i među njihovim četvoronožnim drugarima.

Mini projekat “Srbi u Habzburškoj monarhiji”

Mini projekat “Srbi u Habzburškoj monarhiji” je osmake ponovo okupio oko zajedničke teme. Timskim radom i angažovanjem učenici su napravili mapu uma a u paru su istraživali i napravili plakat o jednom političkom predstavniku Srba u Habzburškoj monarhiji. Nema ništa lepše nego kada i drugi đaci uče sa vašeg plakata okačenog u hodniku.

Tragovi prošlosti

Na projektu “Tragovi prošlosti” učenici su se kroz istoriju, likovno i muzičko upoznali sa praistorijom. Naučili su kako je nastala muzike, kako je muzika nekad zvučala i kakvi su bili prvi muzički instrumenti, kako su bile oslikane pećine i kako su izgledale sojenice, kako se pravilo prvo oružje i oruđe za rad. Za kraj projekta učenici su napravili muzičke instrumente, pećine i sojenice.

Sveti Martin

Učenici 4. razreda proslavili su Svetog Martina koji se u Nemačkoj uz laterne, slatkiše, slatka peciva i pesmu tradicinalno slavi 11.11. Na taj dan uobičajeno je da deca, kad padne mrak, šetaju kroz grad noseći lampione-svetiljke i pevaju prikladne pesme. I mi smo pravili lampione, uživali u slatkišima i pevali pesme u čast Svetog Martina. 

Bee-Bot-robot

Na Digitalnom času učenici prvog razreda uz pomoć najpoznatijeg Bee-Bot-robota pčelice uče i razvijaju algoritamsko mišljenje tako što ponavljaju stečena znanja iz ostalih predmeta. Takođe, izrađuju digitalne crteže u programu Paint, i tako uče da rade na računaru i organizuju podatke na njemu.

Simboli i nazivi elemenata

Čime su se naučnici vodili pri imenovanju novookrivenih elemenata? Sedmaci su kroz igru učili o simbolima i nazivima elemenata ali i načinima na koji su elementi dobili svoja imena. Na osnovu naziva elementa učenici su trebali da otkriju poreklo njegovog naziva, da ga pronađu u Periodnom sistemu elemenata i smeste na plakat.

Domaća pasta za zube

Napravili smo i isprobali domaću pastu za zube na času izbornog predmeta ruka u testu.

Demokratski izbori za predsednika razreda

Demokratski izbori za predsednika razreda. Učenici četvrtog razreda su učili o svojoj državi, državnom uređenju, demokratiji. Primenili smo to pravljenjem izbora za predsednika razreda, kandidovali su se učenici koji su želeli da učestvuju, imali smo predizbornu kampanju i izbore.

Knjige nisu brige

“Knjige nisu brige” je projekt koji kod nas traje cele godine. Tu svako od nas prezentuje knjigu koju je pročitao, iznese svoja zapažanja, utiske i preporuke, a nakon toga svi učestvujemo u debati.

Predstavu o zloupotrebi i zaštiti dece na internetu

Šokantnu predstavu o zloupotrebi i zaštiti dece na internetu, koja je rađena po istinitim događajima, koji su se u poslednjih godinu dana dogodili na prostoru naše zemlje gledali smo 23. oktobra u Gimnaziji “Laza Kostić”.

VESTI I DEŠAVANJA