Preporuke roditeljima

Mape uma

MAPE UMA – ZABAVNO UČENJE

Mape uma

MAPE UMA – ZABAVNO UČENJE

Kada se uvučemo u sopstvene misli i pogledamo da li će se kad nešto zamislimo u našim glavama pojaviti reč...

Kada se uvučemo u sopstvene misli i pogledamo da li će se, kad nešto zamislimo, u našim glavama pojaviti reč ili slika zamišljenog, šta ćemo videti. Videćemo sliku! Zato oslušnimo svoje misli i pokušajmo da shvatimo njihovu pravu prirodu.

Zato mi u Privatnoj osnovnoj školi „Tvrđava“ učimo oslanjajući se na sopstveno iskustvo i stvarajući sopstvene asocijacije – pomoću mapa uma.

Kako bi deca što uspešnije savladala nastavne sadržaje potrebno je učiti korišćenjem svih čula. Što više decu angažujete da uče osećajući ono što se uči (posmatrajući kako se nešto kreće, kako izgleda…) više će imati uspeha u učenju.

Kada deca uče kroz Mape uma, omogućeno im je da koriste većinu čula kako bi usvojili zadati sadržaj.

MAPE UMA predstavljaju alat za učenje kojim se pokreće i leva (logička, činjenična) i desna (kreativna i imaginativna) hemisfera mozga i podstiče njihova interakcija.

Suština je, kako termin kaže, u mapiranju. Mapiranje bilo kog sadržaja deci pomaže da ga upamte i time u sećanju imaju povezan sadržaj kao celinu. Dakle, putem ovakvog učenja, mi zaista pravimo mape u našim mozgovima. Mapirati se može bilo gde.

Nije potrebna nikakva tehnologija, dovoljan je list papira i olovka. Mapirati mogu i osobe koje nisu vične crtanju.

A KOME MAPE UMA MOGU DA KORISTE?

  • Učenicima koji imaju problema sa učenjem
  • Učenicima koji žele što bolje da savladaju gradivo
  • Učenicima koji žele dodatna znanja.

KAKO SE CRTAJU MAPE UMA?

Prvo treba nacrtati centar mape uma, koji ja zapravo ključni pojam tj crtež glavnog pojma. Važno je da centralni crtež bude specifičan, smešan ili sadrži asocijaciju na ključni pojam jer tako će naš mozak usvojiti sliku veoma brzo. Asocijacije misli se granaju iz centralne tačke. Dobro je da centralni crtež sadrži minimum tri boje, kako bi se stvorila iluzija trodimenzionalnosti koja deluje uverljivo našem umu. Što više boja, to bolje. Isto važi i za crteže. Ljudski mozak voli slike i crteže i sve mu je mnogo lakše za pamćenje ukoliko je prikazano slikom. Trudite se da kreirate pozitivne asocijacije.

VESTI I DEŠAVANJA