Tim

Pedagog Brana Nenić

Brana Nenić

Pedagog
Čuvajući dete u sebi, omogućavamo deci da se razvijaju kao kreativna, zadovoljna sobom i radoznala bića koja će znati da isprate pravila života, kritički razmišljaju, poštuju ljude oko sebe, ali i da izađu iz svoje zone komfora. Zadatak nas odraslih ogleda se u pružanju podrške budućim generacijama da izrastu u samostalne i srećne članove timova koji će menjati svet počevši od sebe.