Tim

Direktorka Dina Đilas

Dina Đilas

Direktorka
Dina Đilas je završila Ekonomski fakultet u Novom Sadu i Višu školu za obrazovanje vaspitača. Svoju karijeru u sferi obrazovanja i vaspitanja, započela je 2002. godine otvaranjem Predškolske ustanove – Dečjeg vrtića „Zemlja čuda“. Ideja o otvaranju osnovne škole proizašla je iz rada „Zemlje čuda“. Smatra da škola treba da bude mesto gde se deca osećaju prijatno, poštovano i gde deca imaju slobodu da budu ono što jesu. Samo u takvoj sredini i deca će poštovati druge ljude i davati maksimum u sopstvenom procesu obrazovanja i vaspitanja. „Edukacija nije priprema za život, edukacija je sam život!“ (John Dewey)