Preporuke roditeljima

PROJEKTNA NASTAVA U SLUŽBI PRIMENJIVOG ZNANJA

PROJEKTNA NASTAVA U SLUŽBI PRIMENJIVOG ZNANJA

PROJEKTNA NASTAVA U SLUŽBI PRIMENJIVOG ZNANJA

PROJEKTNA NASTAVA U SLUŽBI PRIMENJIVOG ZNANJA

U današnje vreme sve se više susrećemo sa projektima Poslovi su organizovani u vidu projekata pa je sposobnost rada po...

U današnje vreme sve se više susrećemo sa projektima. Poslovi su organizovani u vidu projekata, pa je sposobnost rada po prektima sve potrebnija. Tako se sve češće pominje pojam projektne nastave, kao poseban vid učenja i rada sa decom. U literaturi se mogu naći različite definicije i objašnjenja projektne nastave. U suštini to je metoda rešavanja problema koja uvodi učenike u procese istraživanja, pronalaženja i zaključivanja, kao i vođenja evidencije o učinjenom. U toku realizacije projekta, učenici spontano uče sadržaje i ovladavaju kognitivnim i socijalnim veštinama. U projektnoj nastavi povezuje se poznato i nepoznato, uči se primenjivanjem znanja i pomoću primera, kao i kombinovanjem logičkog i stvaralačkog mišljenja.

TEST DOBROG TIMSKOG RADA

Projektna nastava se može primeniti na svim nivoima obrazovanja, prilagođavajući je uzrastu, predznanju i sposobnostima učenika. U pripremi projektne nastave nastavniku je potrebno više vremena, pa je to nekada razlog za odustajanje. Takođe, u ovom vidu nastave, od ključnog značaja je jasno definisanje teme projekta, dobra organizacija aktivnosti unutar projekta, postavljanje jasnih ciljeva i davanje jasnih instrukcija. Da bi projektna nastava bila uspešna, potrebno je da nastavnik veruje u nju, u učenike i sebe.

RAZVIJANJE SAMOSTALNOSTI I KRITIČKOG MIŠLJENJA

Projektna nastava kod dece razvija samostalnost u obavljanju zadatog, savlađivanju gradiva, kao i stvaranje kritičkog mišljenja. Tokom rada na projektu učenici se uče radu u timu, doprinosu zajedničkim aktivnostima, odgovornosti, planiranju i strpljenju i toleranciji. Ona im omogućava korišćenje i usavršavanje u upotrebi novih tehnologija.
Projekti mogu biti lični (mali), razredni ili projekti cele škole, u zavisnosti od toga koliko je učenika uključeno u projekat. Takođe projekti se mogu razvrstati i u zavisnosti od teme kojom se bave. Jedan tip se bavi životnim, realnim pitanjima iz neposredne okoline učenika i teži da rezultira nekom promenom, dok se drugi tip projektne nastave bavi simulacijama u okviru koje se učenici bave udaljenim problemima koji nisu iz njihove neposredne okoline. Rezultati projektne nastave mogu biti predstava, školske novine, izložba, predavanje za roditelje, kratak film, naučno istraživanje i sl.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA

U ovako organizovanoj nastavi učenici su daleko više angažovani u samo procesu učenja nego u tradicionalnoj, dok se od nastavnika očekuje dodatni angažman, ali i nove uloge. Njegove uloge su: vodič, motivator, medijator, konsultant i podrška u svim aktivnostima u vezi sa projektom. Od njega se očekuje obezbeđivanje uslova i materijala za realizaciju projekta, kao i medijacija i rešavanje problema koji prevazilaze učeničke kompetencije. Nastavnici i učenici u projektnoj nastavi grade partnerske odnose. U okviru projekta, mnogo važnije od samog cilja projekta jeste motivacija učenika, unapređenje saradnje, kao i proces procene sopstvenog i tuđeg rada. Iz neuspelog projekta mogu se izvesti zaključci, ključni za unapređenje kvaliteta rada.

Mi, u školi „Tvrđava“, kroz projektnu nastavu đake učimo da se posvećuju onom što rade, upoznaju sebe i druge i osposobljavaju za timski rad, što je preduslov za uspešan život i rad.

VESTI I DEŠAVANJA